2016 Işık University Amphitheatre and Environment Structure Design Competition

Honor issuer:Işık University

2016 IU - 3. Prize

Antik Yunan şehirlerine baktığımızda basit formlarla oluşturulmuş,rijit planlar şehrin,kent yaşamının,sosyal odakların etkileşiminde büyük rol oynamıştır.Bu planlar hiç bir zaman tükenmemiş,eklenmiş,gelişmiştir.Sahip olduğu doğrultu,akslar daima yeniyi kendine çağırmış ve beslenmiştir.Aks uçlarından yeni bir kök çıkar.Her kök yeni bir başlangıç demektir.Akslar sizi daima bir yerlere çıkartır,bazen biranda kent meydanında,bazen agorada ya da bir tiyatro aksında olabilirsiniz.Bu kentin planının özgünlüğünden ileri gelir.Tasarlanan kütle antik yunan şehirciliğinin baz aldığı ızgara plan sisteminin oluşturduğu akslar,aksların sonsuza uzanan mekan arayışları,ve eklemlenebilir olması,farkında olmadan davetkar mekanlar yaratmasından yola çıkılarak oluşturulmuştur.Kütle yapım malzemesi olan ve belirli aralıklarla sıralanmış ahşap taşıyıcılar aracılığıyla denize,manzaraya bakar.

  It is a vibrant center of spontaneous public gathering that promotes commu nity, supports local businesses, and nurtures the arts.All new surfaces are pervious, minimizing run-off to the delicate creek ecosystem. To this end,new floors are wood decking and new hard surfaces are compacted gravel fines.

The conceived as a creek-side terraces: an intimate place  for waiting perfor mers or a casual place for social interaction.The metal terraces provide new spaces for people.And they following concert or other,seeing the view of univer sity.The redeveloped site provides much needed public space along the creek, at the center of university.The park and amphitheatre serve to knit together the fragments of a fledgling arts based re-vitalization in neighboring buildings. The Amphitheatre is a cultural anchor that belongs to the community at large.

The project consists of the complete brut concrete and metal sticks material into unıversity park (Isık Unıversity campus) and performance space.The idea driving the design is that the built elements are sculptural forms emerging out of the landscape of the park.The built elements include a stage with acoustic shell, a backstage with loading dock, green room and wings, a seating area, and a sound and lighting con trol booth.

© 2023 by Peter Collins. Proudly created with Wix.com