2015 Urban Dreams-International Atatürk Forest Farm Areas İdeas Competition

Honor issuer:TMMOB

2015 Tmmob - Jury Special Award

Tarih boyunca otoriteyi eline alan hükümdarlar,krallar,yöneticiler ellerinde var olan gücün ömrünü gözardı etmişlerdir.Bu güç arttıkça bireysel hırslar artar.Ve bu güç gösterisi mimarlık ve uzantılarıyla gösterilmeye çalışılmıştır.

' Bireyselleşmeye ve diktalaşmaya başlayan otorite,topluma aslında farkında olmadan baskı yapmaya başlar.Ancak toplum hafızası her şeyi kaydeder ve  zamanı geldiğinde tepkisini koyar.Yapılan tüm baskılar bir potansiyel oluşturur.Ancak tepkisini o zaman diliminde koymaz.Biriktirir.Ve tek bir tepki büyük tepkilerin önünü açar.Toplumun birlikte ortak hareket ederek verdiği tepki en derin tepkidir.

Tanımsız bir boşluk üzerine kurulan bir alanda tanımlı,ezberlenmiş geometrilerle oluşturulan dayatma bir  yapı henüz açığa çıkmayan bir potansiyelin yayılmasını ve şiddetle artarak açığa çıkmasını sağlar.Tanımsız boşluklar tanımlı mekanlar üreterek ezber üzerine kurulu yapıyı yavaş yavaş sararak çürütmeye başlar ve arındırır.Temel bileşen içi boş kübik formlardır.Tek başlarına bir mekan belirtmezler ancak birlikte hareket halinde halktan gelen bir içgüdü ile çok işlevli formlara ve  mekanlara dönüşürler.Kimi zaman bir kütüphane olurlar,kimi zaman müzik dinlenilen yer kimi zaman bir cep sineması.Öncesinde adları yoktur.İsimlerinin olması için kendinden gelen bir işleve dönüşmelidirler.Mekanın işlevini ve adını zaman ve toplum belirler.Bu küplerin ve bunların oluşturduğu mekanların zamanı yoktur.Zamansız yaşarlar.

Sarayın tüm süsleri yıkılmış,belli başlı ögeleriyle birlikte(çatı,merdiven vs.) strüktürü korunur.Strüktür haricinde kalan boş mekanlar için yine içi boş küp formlar yer alır.Toplamda bin adet küp bulunur.Buradaki bin adedi halkın hafızasında yer alan ''Bin odalı saray'' düşüncesinden ileri gelmiştir.Her bir küp halkı,halkı oluşturan bireyleri temsil eder.Halk saraya tepki koyar ve sarayı istila eder.İstiladan sonra saray süsünden arınır ve kalan yerler toplum içgüdüleriyle doldurularak mekanlara dönüşür. Küpler insan boyutunun yarısı kadardır.Ve odaların yapı taşlarını oluşturur.

 

Atatürk Orman Çiftliği için düşünülen diğer projeler: Hobi Bitki Bahçeleri-Tramvay-Bisiklet Yolu-Spor Alanları-Süt ve süt ürünleri Müzesi-Doğa ve yürüyüş alanları-Örnek çiftlikler-At çiftlikleri.

 

Buradaki mekanlar orman çiftliği arazisine uygun olup,ölçekleri bu araziye göre düşünülecektir.Tarihe ve yeşile saygı esas alınacaktır.Araba girişi yasak olacak ve toplu taşımaya özenme sağlanacaktır.Tramvay ve bisiklete teşvik edilecektir.

uyum-ritm-entegrasyon

NE ÖNERİLDİ?

Tanımsız bir boşluk üzerine kurulan bir alanda tanımlı, ezberlenmiş geometrilerle oluşturulan dayatma bir yapı henüz açığa çıkmamış bir potansiyelin yayılmasını  ve şiddetle artarak açığa çıkmasını sağlar.Tanımsız boşluklar tanımlı mekanlar üreterek ezber üzerine kurulu yapıyı yavaş yavaş sararak çürütmeye başlar ve arındırır.

Çiftlik için düşünülen projeler:

-Var olan değerlerin korunması

-A.O.Ç arazisine geçirgenlik

-Örnek Çiftlikler

-Modern Tarım

-Organik Besinler

-Hobi Bitki Bahçeleri

-At Çiftliği

-Spor Alanları

-Sosyal Aktiviteler

-Bisiklet Yolları

-Tramvay Yolları

 

Kübik elemanlar yapıyı süsten arındırır,saf strüktürü korur ve mekanlar oluşturmaya başlar.

 

Belli bir tanımı olmayan mekanlar yaratan içi boş kübik elemanlar,her an yeni bir potansiyele kucak açar.Tek başına bir mekan tanımlamayan ancak birlikte çok yönlü işlevlere olanak veren bu temel bileşenler,insanları biraraya toplama gücüne sahiptirler.

 

Spor alanları:Şehir içindeki yeşil alanların giderek azalmasıyla insanların spor yapabilecekleri alanlar azalmıştır.Orman arazisi düzenlenmiş parkurları ve spor yapılabilecek yeşil alanlarıyla şehir içinde sporu teşvik eder.

 

At çiftliği:At çiftliği,orman çiftliği arazisinin doğal haline katkıda bulunarak,hem çiftliğe 'çiftlik' havası katar,hem de insanları buraya çekerek insanlara at binme,atları sevme olanağı sağlar.

 

Örnek Çiftlikler:Doğala,organik üretime katkı sağlayan,yetiştirdiği besinlerle Atatürk Orman Çiftliği'ni marka haline getiren ve üretimiyle diğer firmalara örnek olan bu örnek çiftlikler,insanları yapay besinlerin üretildiği şehir merkezlerinden orman çiftliği arazisine çekerek hem burayı benimsemelerini sağlar,hem de sağlıklı besinler tüketmelerine olanak verir.

 

Hobi Bahçesi:Şehir hayatının yoğun yaşandığı Ankara'da insanları yeşile yaklaştırmak,onlara farklı alternatifler sunmak amacıyla var olan seralara ek olarak düşünülen hobi bahçeleri orman arazisinin benimsenmesini kuvvetlendirecek ve insanların orman çiftliği arazisini sahiplenmesini de artıracaktır.

 

A.O.Ç Süt ve süt ürünleri Müzesi:Var olan süt fabrikası çağdaş üretime olanak sağlayacak biçimde düzenlenerek,tarihi yönetim binası süt ve süt ürünleri müzesi haline getirilir.

3.0 150 Ürün değerlendirmeleri

© 2023 by Peter Collins. Proudly created with Wix.com